“SENIORI VUKOVARA II”

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti koje su prilagođenje njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partner na projektu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

 

"NOVE VJEŠTINE ZA VEĆE MOGUĆNOSTI"

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta udruge za razvoj i pružanje socijalnih usluga marginaliziranim skupinama društva i osnaživanje suradničkih udruga u lokalnoj zajednici za pružanje socijalnih usluga.

Specifični cilj je:
1. Jačanje kapaciteta udruga u lokalnoj zajednici za pružanje socijalnih usluga korisnicima i pružanje socijalnih usluga marginaliziranim skupinama društva.

Donator:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Projekt sufinancirao Grad Vukovar

 

SENIORI VUKOVARA                                                             

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina,skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe na područijima na kojima iste nisu dostupne-provedbom pojedinih aktivnosti u ruralnim područjima u kojima je izvaninstitucionalna skrb za starije osobe nedostatna        

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

 

ZLATNA DOB

Opći cilj projekta „Zlatna dob“ je povećanje kvalitete života starijih osoba putem informiranja o pravima koje ove osobe mogu ostvariti, osiguravanjem besplatnih usluga za ovu populaciju te uključivanjem istih u život zajednice. Ovaj cilj ostvarujemo prvedbom specifičnih ciljeva, a to su:

  1. Osigurati pravovaljano informiranje osoba starije životne dobi o njihovim pravima te ugovorima vezanim uz dosmrtno i doživotno uzdržavanje što smo postigli provedbom edukacije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, održavanjem okruglog stola, te tiskanjem i podjelom brošure o pravima starijih osoba, sa naglaskom na prava i obveze u okviru ugovora koji najčešće sklapaju osobe treće životne dobi (ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju).

2.Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru –smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja novih znanja i vještina, skrbi o zdravlju, psiho potpora, druženje)- ovaj cilj ostvarujemo provedbom brojnih aktivnosti (radionice zdrave prehrane, grupne i individualne psihopotpore, filmske večeri, radionice „Oživljavanje priča iz mladosti“ i sl.)kako bi omogućili korisnicima, osobama treće životne dobi, poboljšanje kvalitete njihovog života pružajući im ove usluge potpuno besplatno.

  1. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice– ovaj cilj ostvarujemo na način da korisnici,sudjelujući na radionicama, jedni drugima daju podršku, povezuju se, a znanja i vještine koje stječu na radionicama mogu podijeliti sa drugim članovima zajednice.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

“ZLATNA DOB II”    

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba putem informiranja o njihovim pravima, osiguravanjem besplatnih usluga za ovu populaciju te uključivanjem istih u život zajednice.

Specifični ciljevi su:

  1. Osigurati pravovaljano informiranje osoba starije životne dobi o njihovim pravima .

2.Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja novih znanja i vještina, skrbi o zdravlju, psiho potpora, druženje).

  1. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar   

Trajanje projekta-1 godina (studeni 2017 -listopad 2018. godine)

 

“NIKAD NIJE KASNO”

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, razvijajući volonterske programe za starije te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Projekt financira Zaklada zajednički put i Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica

Partner na projektu: Europski dom Vukovar

 

 „PODRŠKA ŽENAMA U NEPOVOLJNOM DRUŠTVENOM POLOŽAJU“

Nositelj programa: Udruga žena Vukovar

Partneri na programu: Centar za socijalnu skrb Vukovar

Opći cilj projekta: unaprijediti i poboljšati kvalitetu života te poticati socijalno uključivanje marginaliziranih skupina

Specifični ciljevi projekta su: Jačanje mreže pružatelja socijalnih usluga kojom se želi omogućiti socijalizaciju navednih grupa u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, te smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz organiziranje i poticanje ciljanih skupina na pružanje međusobne potpore kroz uključivanje u aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi.

Donator: Europska unija, u okviru Iris Network

Partneri

hzz appicon1024x1024  czss  EDVU logo   Udruga za podršku žrtvama i svjedocima   dom za starije i nemocne ososbe vukovar logo

Donatori

asb logo c&a fondacija logo gfw logoslagalica logo grad vukovar logo  ministarstvo za demografiju logo   vsž logozajednicki put logoeu zastava small           grb zg og

pravosudjemediterranenmediterranen